Auxilius

KREDYTY

Pozyskujemy skutecznie najlepsze rozwiązania finansowania potrzeb Twojej firmy. Mamy świadomość, że kompleksowa usługa pośrednictwa finansowego wymaga wiedzy i profesjonalnego podejścia. Tacy właśnie jesteśmy. U podstaw naszych usług leży bezpieczeństwo transakcji i uczciwa relacja z naszymi Partnerami.

Czytaj dalej

UBEZPIECZENIA

Optymalizujemy koszty we wszystkich obszarach ryzyka ubezpieczeniowego. Dlatego też, ważne jest przeprowadzenie audytu ryzyka występującego w Twojej firmie w celu zapewnienia najlepszej ochrony majątku i zasobów ludzkich. Sprawdź naszą usługę i spraw swojej firmie duże oszczędności.

Czytaj dalej

LEASING

Rozwijamy Twoją firmę dzięki bogatym zasobom usług leasingowych kilkunastu towarzystw. Na Twoje zlecenie znajdziemy optymalne finansowanie szerokiego asortymentu środków trwałych, a w tym pojazdów, wyposażenia, maszyn i urządzeń. Analizujemy wszystkie koszty i gwarantujemy pewność dobrego wyboru.

Czytaj dalej

FAKTORING

Zapewniamy płynność finansową w przypadku powstających zatorów płatniczych. Analizujemy cykle rotacji należności, zapasów i zobowiązań. Faktoring jest narzędziem niwelującym skutki odroczonych terminów płatności, wymagającym indywidualnego dopasowania do charakteru działalności Twojej firmy.

Czytaj dalej

AUDYT KOSZTÓW FINANSOWYCH

Ograniczymy straty ponieważ dokładnie badamy i analizujemy koszty finansowe Twojej firmy. Szeroka gama instrumentów finansowych dostępnych na rynku instytucji finansowych powoduje chaos informacyjny. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno pozyskać rzetelną informację. Analizujemy zapisy w umowach i ujawniamy źródła nadmiernych kosztów.

Czytaj dalej

AUDYT KOSZTÓW USŁUG OBCYCH

Zwiększymy zysk netto Twojej firmy. Dostarczymy informacji o alternatywnych usługach obcych, które znacząco mogą wpłynąć na rentowność Twojej firmy. Rozpiętość cen usług obcych oraz nieuczciwe praktyki rynkowe skłaniają do ciągłej analizy kosztów zorientowanej na ich optymalizację. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że pochłania to dużo czasu, więc zrobimy to za Ciebie.

Czytaj dalej

ANALIZY FINANSOWE

Wykonamy dla potrzeb zbadania standingu finansowego analizy: płynności finansowej, rentowności, sprawności zarządzania, poziomu zadłużenia i efektywności wykorzystania kapitału obrotowego. Dla potrzeb pozyskania kapitału sprawdzimy zdolność kredytową, wiarygodność kredytową i potencjał zabezpieczeń ryzyka kredytowego.

Czytaj dalej

PROGNOZY i SYMULACJE

Zadbamy o przejrzystość prognoz Twojego przedsięwzięcia inwestycyjnego uwzględniając mocne i słabe strony firmy. W oparciu o analizę bieżącą otoczenia ekonomicznego oraz przyszłe szanse i zagrożenia, przeprowadzimy wielowariantową symulację zdolności rozwoju Twojej firmy. Solidne opracowanie jest podstawą każdej inwestycji i źródłem informacji dla kontrahentów.

Czytaj dalej

BIZNESPLAN i STUDIUM WYKONALNOŚCI

Opracujemy plan dla Twojego biznesu. Profesjonalnie skompletujemy informacje o fundamentach Twojej organizacji, obszarach działalności i zasobach ludzkich. Wyczerpująco zbadamy, zmierzymy i opiszemy obszary ryzyka Twojego projektu inwestycyjnego w ujęciu finansowym, marketingowym, organizacyjnym, technologicznym oraz materialnym. Każde opracowanie zawiera badanie potencjału rentowności przedsięwzięcia dla potrzeb pozyskania kredytów bankowych i dotacji UE.

Czytaj dalej